Farnost

Farnost

Bohoslužby

Aktuální záznam

12. neděle v mezidobí 2024


Zobrazit doprovodný text

P. Josef Prokeš
Kresba: Tobik

Job 38,1.8-11 První čtení
Zde se má tříštit bujnost tvých vln.
Čtení z knihy Job.

Hospodin odpověděl Jobovi z (hlubin) bouře a řekl: „Kdo zahradil moře branami, když vytrysklo, vyšlo z lůna, když jsem je oblékl mraky jak šatem, temnotou (přikryl) jak plénkami, když jsem pro ně vylámal hranice a položil závoru s bránou? Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne dále, zde se má tříštit bujnost tvých vln.“


2 Kor 5,14-17 Druhé čtení
Nové nastoupilo.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.


Mk 4,35-41 Evangelium
Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře.
Slova svatého evangelia podle Marka.

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

Další záznamy na YouTube otevře do nového okna

Duchovní služby

Svatba

... odevzdávám se ti a přijímám tě...
Uvažujete o svatbě na Lomci? Potom nás kontaktujte nejlépe do konce měsíce ledna v roce, kdybyste chtěli svatbu mít. Před svatbou vám nabízíme přípravu. Při ní se zamýšlíme nad tím, proč má vůbec svatba v kostele smysl, jaká je symbolika obřadu, co je podstatou manželství a jak dobře postavit základy ke společnému životu.

Křest

Dar věčného života, světla, ochrany...
Chcete nechat na Lomci pokřtít svého potomka? V předstihu nás kontaktujte. Před křtem vám nabízíme přípravu. Při ní se zamýšlíme nad symbolikou obřadu, otázkou, proč vůbec křtít a jaké to má nároky na rodiče a kmotra. Pokud nejste z našich farností, navštivte, prosíme, také svého pana faráře a dejte mu o tom zprávu. Pokud jste dospělí a chcete se nechat pokřtít napište, a vše potřebné vám obratem napíšeme.

Modlitba

Modlitební podpora pro váš život
Člověk se občas dostane do situace, která není vůbec jednoduchá a kdy potřebuje podpořit. Na Lomci se snažíme modlit za ty, kteří se na nás v těžké situaci obrátí. Pokud chcete požádat o tuto modlitbu, napište.

Odpovědi na otázky o víře

Bez pochybnosti není živá víra
Žádná otázka není zakázaná, naopak, inspiruje nás k hlubšímu přemýšlení. A tak neváhejte a svěřte nám vaše otázky týkající se víry, náboženství a duchovního života. Na vaše otázky se vám pokusíme odpovědět.

Žádost o duchovní rozhovor

Diskrétní rozhovor mezi čtyřma očima
Člověk se občas dostane do situace, která není vůbec jednoduchá a kdy potřebuje podpořit. Na Lomci se snažíme také umožnit, probrat tyto věci s knězem při diskrétním rozhovoru. Pokud o něj chcete požádat, napište, prosíme, na krikjp@gmail.com.

Kontakt

V případě zájmu napište na lomec@lomec.cz
P. Josef Prokeš tel: 608 854 937 krikjp@gmail.coms. Mlada Šipanová sestry františkánky tel: 721 095 223 sm.mlada@gmail.com

Prohlídka kostela

Otevřené dveře našeho kostela  

Kostel je v létě otevřen přes týden od 9.00 - 18.00, v neděli 10.00 - 18.00

Náš kostel má čtyři brány, které vyjadřují otevřenou náruč našeho Boha, který na nás má vždycky čas a dává nám svojí pozornost. Je každý den otevřen, abyste si ho mohli pořádně prohlédnout a vstoupit do jeho ticha a Boží přítomnosti. Pokud plánujete návštěvu většího počtu poutníků a měli byste zájem o výklad, napište, prosíme, na lomec@lomec.cz.

Kontakt - Farnost

lomec@lomec.cz

P. Josef Prokeš
tel: 608 854 937
krikjp@gmail.com

s. Mlada Šipanová
sestry františkánky
tel: 721 095 223
sm.mlada@gmail.com

Účet farnosti: 680887329/0800, IČ: 65015100
Děkujeme za podporu. 

Odkaz na mapu